Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το Φροντιστήριό μας δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στη λήψη των αποφάσεων για την επαγγελματική πορεία των μαθητών μας. Τη φετινή χρονιά ο επαγγελματικός προσανατολισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στις 10:30 π.μ. οι μαθητές θα συζητήσουν με τον Πάνο Σταυρόπουλο, το σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του φροντιστηρίου, το ποια είναι τα κριτήρια, με τα οποία επιλέγουμε πορεία σπουδών.
Στη δεύτερη φάση, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Μαρτίου θα διοργανώσουμε ένα διήμερο συζητήσεων με επαγγελματίες από διάφορους χώρους – παλιούς μας μαθητές – οι οποίοι θα βοηθήσουν τους μαθητές να γνωρίσουν διάφορες επαγγελματικές επιλογές.
Η συμμετοχή όλων των μαθητών μας κρίνεται αναγκαία και θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη.