Γυμνάσιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3


ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ 2

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 3

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ A' KAI B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κάθε μέρα 2 ώρες