Ποσοστά Πανελλαδικών

Συγκριτικα Πανελλαδικα-Έμφαση 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Συγκριτικα Πανελλαδικα-Έμφαση 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Συγκριτικα Πανελλαδικα-Έμφαση 2019

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Α.Ο.Θ.
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Α.Ε.Π.Π.
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

ΕΚΘΕΣΗ
(ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΕΚΘΕΣΗ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

ΕΚΘΕΣΗ
(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΑΡΧΑΙΑ
(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΙΣΤΟΡΙΑ
(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΦΥΣΙΚΗ
(ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
(ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)