Β΄Λυκείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β'

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΑΡΧΑΙΑ Γ’ 5

ΙΣΤΟΡΙΑ 1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 1

ΕΚΘΕΣΗ 2

ΑΡΧΑΙΑ Β’ 2

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ 2

ΦΥΣΙΚΗ Γ’ 2

ΧΗΜΕΙΑ 2

ΕΚΘΕΣΗ 2

ΑΛΓΕΒΡΑ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΦΥΣΙΚΗ Γ’ 2

ΧΗΜΕΙΑ 2

ΕΚΘΕΣΗ 2

ΑΛΓΕΒΡΑ 2

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ 2

Α.Ο.Θ 2

Α.Ε.Π.Π. 2

ΕΚΘΕΣΗ 2

ΑΛΓΕΒΡΑ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΑΡΧΑΙΑ Γ’ 4

ΙΣΤΟΡΙΑ 1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 1

ΕΚΘΕΣΗ 2

ΑΡΧΑΙΑ Β’ 2

ΣΥΝΟΛΟ 10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ 2

ΦΥΣΙΚΗ Γ’ 2

ΧΗΜΕΙΑ 2

ΕΚΘΕΣΗ 2

ΑΛΓΕΒΡΑ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ: 14

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΦΥΣΙΚΗ Γ’ 2

ΧΗΜΕΙΑ 2

ΕΚΘΕΣΗ 2

ΑΛΓΕΒΡΑ 2

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ 14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ 2

Α.Ε.Π.Π. 2

ΑΟΘ 2

ΕΚΘΕΣΗ 2

ΑΛΓΕΒΡΑ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ: 14