Γ’ Λυκείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ'

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ 7

ΙΣΤΟΡΙΑ 4

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6

ΦΥΣΙΚΗ 5

ΧΗΜΕΙΑ 4

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4

ΦΥΣΙΚΗ 5

ΧΗΜΕΙΑ 4

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6

Α.Ο.Θ 4

Α.Ε.Π.Π. 3

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ'

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6

ΦΥΣΙΚΗ 5

ΧΗΜΕΙΑ 4

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ'

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6

Α.Ο.Θ 4

Α.Ε.Π.Π. 3

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ'

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4

ΦΥΣΙΚΗ 5

ΧΗΜΕΙΑ 4

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ'

ΑΡΧΑΙΑ 7

ΙΣΤΟΡΙΑ 4

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3

Ώρες ανά εβδομάδα