Γ’ Λυκείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ'

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ 6

ΙΣΤΟΡΙΑ 4

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6

ΦΥΣΙΚΗ 5

ΧΗΜΕΙΑ 4

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4

ΦΥΣΙΚΗ 5

ΧΗΜΕΙΑ 4

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6

Α.Ο.Θ 4

Α.Ε.Π.Π. 3

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΑΡΧΑΙΑ 6

ΙΣΤΟΡΙΑ 4

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3

ΣΥΝΟΛΟ 16

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6

ΦΥΣΙΚΗ 5

ΧΗΜΕΙΑ 4

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΣΥΝΟΛΟ: 18

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4

ΦΥΣΙΚΗ 5

ΧΗΜΕΙΑ 4

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΣΥΝΟΛΟ 16

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6

Α.Ο.Θ 4

Α.Ε.Π.Π. 3

ΕΚΘΕΣΗ 3

ΣΥΝΟΛΟ 16

Ώρες ανά εβδομάδα