Έμφαση στο Σχέδιο!

✒️🖌🖍Εδώ και 24 χρόνια στηρίζουμε τους μαθητές μας και στα μαθήματα του Σχεδίου. Αρχιτεκτονική, Γραφιστική, Εσωτερική Αρχιτεκτονική και Συντήρηση έργων τέχνης είναι τμήματα που προϋποθέτουν ως ειδικό μάθημα το Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο.

💯Για 24 χρόνια, κάθε χρόνο στεκόμαστε δίπλα στους εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριές μας δίνοντας ΕΜΦΑΣΗ στις ανάγκες τους.

☎️ 2102136611 – 2102137627