Στηρίζουμε τους μαθητές μας και στο Σχέδιο

Για άλλη μια χρονιά στηρίζουμε τους μαθητές μας και στο Σχέδιο ώστε να εξασφαλίσουν την εισαγωγή τους στην Αρχιτεκτονική, Γραφιστική, Εσωτερική Αρχιτεκτονική και στη Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

Έμφαση στο ΕΠΑΛ!

Τα ΕΠΑΛ δίνουν τη δυνατότητα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών. Επίσης, μέσα από τον θεσμό της Μαθητείας οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο αντίστοιχο ΙΕΚ στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει.