Δυνάμωσε για την Α’ Λυκείου

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στην Α’ Λυκείου είναι πάντα μια δύσκολη διαδικασία.
Η επερχόμενη θέσπιση της τράπεζας θεμάτων αλλά και η πολύμηνη αποχή από τις τάξεις δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό για την ομαλή μετάβαση στο Λύκειο.
Η Έμφαση προτείνει ένα πρόγραμμα κάλυψης των βασικών απαραίτητων γνώσεων του Γυμνασίου.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα φροντιστήρια μας.