Επαγγελματικός Προσανατολισμός 2022

🎯 Στα φροντιστήρια έμφαση εδώ και πολλά χρόνια δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Θεωρουμε ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της επιτυχίας των μαθητών μας.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στον διήμερο επαγγελματικό προσανατολισμό του φροντιστηρίου μας με ομιλητή τον Panos Stavropoulos.

📌Η εκδήλωση θα γίνει στο πνευματικό κέντρο Καμίνι και θα τηρηθούν όλοι οι όροι υγιεινής και ασφάλειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *