Έμφαση 2023

🙋‍♀️🙋Αντιμετωπίζουμε τους εφήβους μαθητές μας ως μια ολότητα. Θέλουμε και να τους δυναμώσουμε και να τους προετοιμάσουμε πλήρως εκπαιδευτικά για τις εξετάσεις […]